​​آزمایشگاه پردیس سارنگ

ساعت کاری 8 الی 15 ، شنبه الی چهارشنبه  

​​آزمایشگاه تخصصی صنعت رنگ

کنترل کیفیت رنگ

انجام آزمون های کنترل کیفیت رنگ مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

​مشاوره فنی

بازرسی و نظارت

کنترل کیفیت رنگ خریداری شده و نظارت بر اجرای پروژه

آموزش

برگزاری دوره های مختلف آموزشی جهت افزایش بهره وری پرسنل تولیدی

ارائه مشاوره در خصوص بهبود کیفیت، فرمولاسیون و موارد فنی صنعت رنگ

گواهینامه ها

مشتریان