​​آزمایشگاه پردیس سارنگ

ساعت کاری 8 الی 15 ، شنبه الی چهارشنبه  

​​آزمایشگاه تخصصی صنعت رنگ